De factuur ontvangt u per mail. Indien u denkt geen factuur of een foutieve factuur te hebben ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met onze helpdesk. Let er dus op dat wij beschikken over de juiste bank – girogegevens.