De betaling dient contant of per pintransactie direct na afloop van de klus plaats te vinden. Mocht u vooraf schriftelijk hebben afgesproken dat u liever een factuur heeft, dan dient deze binnen 5 werkdagen na factuurdatum te zijn voldaan.